Lượt xem: 16018

ĐUÔI PHỤNG

Mã sản phẩm : 1469592017

15.000đ
Số lượng:

    Độ khó: Rất dễ
    Yêu cầu ánh sáng: Trung bình
    Chú ý: Không xác định
    Danh mục: Cây thủy sinh và bán cạn