SẢN PHẨM MỚI

TÉP ĐỎ - TÉP RC

Chọn xem

TÉP ĐỎ - TÉP RC
TÉP ĐỎ - TÉP RC
Giá: 7.000đ
Mô tả:
ĐVT : 7K/ CON Tép RC rất dễ nuôi, và cũng...
Mã: TÉP ĐỎ - TÉP RC
Giá: 7.000đ
ÓC NERITA - ỐC ĂN RÊU

Chọn xem

ÓC NERITA - ỐC ĂN RÊU
ÓC NERITA - ỐC ĂN RÊU
Giá: 6.000đ
Mô tả:
ĐVT : 6K/Con Là loại ốc ăn rêu điển hình,...
Mã: ÓC NERITA - ỐC ĂN RÊU
Giá: 6.000đ
ỐC HELENA- ỐC ĂN ỐC

Chọn xem

ỐC HELENA- ỐC ĂN ỐC
ỐC HELENA- ỐC ĂN ỐC
Giá: 6.000đ
Mô tả:
ĐVT :6K/ 1 con - Hình dáng: xoắn dài như...
Mã: ỐC HELENA- ỐC ĂN ỐC
Giá: 6.000đ
TRÂN CHÂU NGỌC TRAI

Chọn xem

TRÂN CHÂU NGỌC TRAI
TRÂN CHÂU NGỌC TRAI
Giá: 50.000đ
Mô tả:
Mã: TRÂN CHÂU NGỌC TRAI
Giá: 50.000đ
NGƯU MAO CHIÊN

Chọn xem

NGƯU MAO CHIÊN
NGƯU MAO CHIÊN
Giá: 25.000đ
Mô tả:
Mã: NGƯU MAO CHIÊN
Giá: 25.000đ
RÊU MINI TAIWAN

Chọn xem

RÊU MINI TAIWAN
RÊU MINI TAIWAN
Giá: 200.000đ
Mô tả:
Giá bán: 200.000 / 1 gr (Số lượng lớn giá...
Mã: RÊU MINI TAIWAN
Giá: 200.000đ
LIỄU GAI

Chọn xem

LIỄU GAI
LIỄU GAI
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: LIỄU GAI
Giá: 10.000đ
ROTOLA Xanh

Chọn xem

ROTOLA Xanh
ROTOLA Xanh
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: ROTOLA Xanh
Giá: 10.000đ
LÚA

Chọn xem

LÚA
LÚA
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: LÙA
Giá: 10.000đ
LĂNG MUỖNG

Chọn xem

LĂNG MUỖNG
LĂNG MUỖNG
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: LĂNG MUỖNG
Giá: 10.000đ
LA HÁN XANH

Chọn xem

LA HÁN XANH
LA HÁN XANH
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: LA HÁN XANH
Giá: 10.000đ
HOÀNG THÁI DƯƠNG

Chọn xem

HOÀNG THÁI DƯƠNG
HOÀNG THÁI DƯƠNG
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: HOÀNG THÁI DƯƠNG
Giá: 10.000đ
MÓNG TAY

Chọn xem

MÓNG TAY
MÓNG TAY
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: MÓNG TAY
Giá: 10.000đ
HẸ THẲNG

Chọn xem

HẸ THẲNG
HẸ THẲNG
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: HẸ THẲNG
Giá: 10.000đ
TÁO LỚN

Chọn xem

TÁO LỚN
TÁO LỚN
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: TÁO LỚN
Giá: 10.000đ
SÚNG XÁC PHÁO

Chọn xem

SÚNG XÁC PHÁO
SÚNG XÁC PHÁO
Giá: 15.000đ
Mô tả:
Mã: SÚNG XÁC PHÁO
Giá: 15.000đ
LŨA TRÀ RỪNG

Chọn xem

LŨA TRÀ RỪNG
LŨA TRÀ RỪNG
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Mã: LŨA TRÀ RỪNG
Giá: Liên hệ
TIỂU BẢO THÁP

Chọn xem

TIỂU BẢO THÁP
TIỂU BẢO THÁP
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: TIỂU BẢO THÁP
Giá: 10.000đ
lũa gốc tự nhiên

Chọn xem

lũa gốc tự nhiên
lũa gốc tự nhiên
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Mã: lũa gốc tự nhiên
Giá: Liên hệ
XƯƠNG CHÙM

Chọn xem

XƯƠNG CHÙM
XƯƠNG CHÙM
Giá: 120.000đ
Mô tả:
Mã: XƯƠNG CHÙM
Giá: 120.000đ
RÁY NANA

Chọn xem

RÁY NANA
RÁY NANA
Giá: 50.000đ
Mô tả:
Mã: RÁY NANA
Giá: 50.000đ
Hồ hải sản

Chọn xem

Hồ hải sản
Hồ hải sản
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Mã: HHS 320
Giá: Liên hệ
San hô biển

Chọn xem

San hô biển
San hô biển
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Mã: HCB 301
Giá: Liên hệ
NGỖ TÍM

Chọn xem

NGỖ TÍM
NGỖ TÍM
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: NGỖ TÍM
Giá: 10.000đ
HỒNG NHỎ

Chọn xem

HỒNG NHỎ
HỒNG NHỎ
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: HỒNG NHỎ
Giá: 10.000đ
CỎ NHẬT

Chọn xem

CỎ NHẬT
CỎ NHẬT
Giá: 15.000đ
Mô tả:
Mã: CỎ NHẬT
Giá: 15.000đ

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

DÂY LĂNG MUỖNG

Chọn xem

DÂY LĂNG MUỖNG
DÂY LĂNG MUỖNG
Giá: 10.000đ
Mô tả:
âfâfàhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...
Mã: DÂY LĂNG MUỖNG
Giá: 10.000đ
RAU MÁ HƯƠNG

Chọn xem

RAU MÁ HƯƠNG
RAU MÁ HƯƠNG
Giá: 35.000đ
Mô tả:
Mã: RAU MÁ HƯƠNG
Giá: 35.000đ
TRÂN CHÂU NHẬT

Chọn xem

TRÂN CHÂU NHẬT
TRÂN CHÂU NHẬT
Giá: 25.000đ
Mô tả:
Mã: TRÂN CHÂU NHẬT
Giá: 25.000đ
CỎ ĐỎ

Chọn xem

CỎ ĐỎ
CỎ ĐỎ
Giá: 25.000đ
Mô tả:
Mã: CỎ ĐỎ
Giá: 25.000đ
RÊU MINI TAIWAN

Chọn xem

RÊU MINI TAIWAN
RÊU MINI TAIWAN
Giá: 200.000đ
Mô tả:
Giá bán: 200.000 / 1 gr (Số lượng lớn giá...
Mã: RÊU MINI TAIWAN
Giá: 200.000đ
ROTOLA  Đỏ

Chọn xem

ROTOLA  Đỏ
ROTOLA Đỏ
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: ROTOLA Đỏ
Giá: 10.000đ
HOÀNG QUANG THẢO

Chọn xem

HOÀNG QUANG THẢO
HOÀNG QUANG THẢO
Giá: 15.000đ
Mô tả:
Mã: HOÀNG QUANG THẢO
Giá: 15.000đ
CHỈ XANH

Chọn xem

CHỈ XANH
CHỈ XANH
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: TS 037
Giá: 10.000đ
SUNSET

Chọn xem

SUNSET
SUNSET
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: SUNSET
Giá: 10.000đ
TRÂN CHÂU CAO

Chọn xem

TRÂN CHÂU CAO
TRÂN CHÂU CAO
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: TRÂN CHÂU CAO
Giá: 10.000đ
LŨA LINH SAM

Chọn xem

LŨA LINH SAM
LŨA LINH SAM
Giá: 45.000đ
Mô tả:
gỗ lũa linh sam là một loại lũa chắc, chìm...
Mã: LŨA LINH SAM
Giá: 45.000đ
RÁY NANA

Chọn xem

RÁY NANA
RÁY NANA
Giá: 50.000đ
Mô tả:
Mã: RÁY NANA
Giá: 50.000đ
Hồ hải sản

Chọn xem

Hồ hải sản
Hồ hải sản
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Mã: HHS 320
Giá: Liên hệ
San hô biển

Chọn xem

San hô biển
San hô biển
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Mã: HCB 301
Giá: Liên hệ
THỦY CÚC

Chọn xem

THỦY CÚC
THỦY CÚC
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: THỦY CÚC
Giá: 10.000đ
ĐUÔI PHỤNG

Chọn xem

ĐUÔI PHỤNG
ĐUÔI PHỤNG
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: ĐUÔI PHỤNG
Giá: 10.000đ
LIỄU ĐỎ

Chọn xem

LIỄU ĐỎ
LIỄU ĐỎ
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: LIỄU ĐỎ
Giá: 10.000đ
HỒNG HỒ ĐIỆP

Chọn xem

HỒNG HỒ ĐIỆP
HỒNG HỒ ĐIỆP
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: HỒNG HỒ ĐIỆP
Giá: 10.000đ
CỎ NHẬT

Chọn xem

CỎ NHẬT
CỎ NHẬT
Giá: 15.000đ
Mô tả:
Mã: CỎ NHẬT
Giá: 15.000đ
BÁ VĂN HƯƠNG XANH

Chọn xem

BÁ VĂN HƯƠNG XANH
BÁ VĂN HƯƠNG XANH
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: BÁ VĂN HƯƠNG XANH
Giá: 10.000đ