SẢN PHẨM MỚI

dây lăng muỗng

Chọn xem

dây lăng muỗng
dây lăng muỗng
Giá: 15.000đ
Mô tả:
Mã: TS 034
Giá: 15.000đ
lũa trà rừng

Chọn xem

lũa trà rừng
lũa trà rừng
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Mã: 261
Giá: Liên hệ
lũa gốc tự nhiên

Chọn xem

lũa gốc tự nhiên
lũa gốc tự nhiên
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Mã: 253
Giá: Liên hệ
xương chùm

Chọn xem

xương chùm
xương chùm
Giá: 120.000đ
Mô tả:
Mã: 252
Giá: 120.000đ
Ráy nana

Chọn xem

Ráy nana
Ráy nana
Giá: 50.000đ
Mô tả:
Mã: TS 201
Giá: 50.000đ
Hồ ts ngoài trời

Chọn xem

Hồ ts ngoài trời
Hồ ts ngoài trời
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Mã: HTT 420
Giá: Liên hệ
San hô biển

Chọn xem

San hô biển
San hô biển
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Mã: HCB 302
Giá: Liên hệ
San hô biển

Chọn xem

San hô biển
San hô biển
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Mã: HCB 301
Giá: Liên hệ
Hồng hồ điệp

Chọn xem

Hồng hồ điệp
Hồng hồ điệp
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: TS 006
Giá: 10.000đ
Cỏ nhật

Chọn xem

Cỏ nhật
Cỏ nhật
Giá: 15.000đ
Mô tả:
Mã: TS 003
Giá: 15.000đ

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

lũa linh sam

Chọn xem

lũa linh sam
lũa linh sam
Giá: 45.000đ
Mô tả:
gỗ lũa linh sam là một loại lũa chắc, chìm...
Mã: 251
Giá: 45.000đ
Ráy nana

Chọn xem

Ráy nana
Ráy nana
Giá: 50.000đ
Mô tả:
Mã: TS 201
Giá: 50.000đ
San hô biển

Chọn xem

San hô biển
San hô biển
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Mã: HCB 302
Giá: Liên hệ
San hô biển

Chọn xem

San hô biển
San hô biển
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Mã: HCB 301
Giá: Liên hệ
Ngưu Mao

Chọn xem

Ngưu Mao
Ngưu Mao
Giá: 35.000đ
Mô tả:
Mã: TS 014
Giá: 35.000đ
Cỏ Đỏ

Chọn xem

Cỏ Đỏ
Cỏ Đỏ
Giá: 35.000đ
Mô tả:
Mã: TS 013
Giá: 35.000đ
Hồng hồ điệp

Chọn xem

Hồng hồ điệp
Hồng hồ điệp
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: TS 006
Giá: 10.000đ
Cỏ nhật

Chọn xem

Cỏ nhật
Cỏ nhật
Giá: 15.000đ
Mô tả:
Mã: TS 003
Giá: 15.000đ