SẢN PHẨM MỚI

DƯƠNG XỈ JAVA
Giá: 60.000đ
RÁY NHỎ -TRẦU BÀ NHỎ
Giá: 45.000đ
RUBY XANH
Giá: 45.000đ
LIỄU RĂNG CƯA
Giá: 10.000đ
DƯƠNG XỈ LÁ HẸP
Giá: 45.000đ
DƯƠNG XỈ SỪNG HƯƠU
Giá: 55.000đ
RÁY NANA - RÁY MINI
Giá: 55.000đ
XÀ LÁCH NHẬT
Giá: 60.000đ
RÊU WEEPING
Giá: 450.000đ
CÁT TRẮNG NHA TRANG ( 2KG )
Giá: 10.000đ
SỎI TRẮNG QUAY - 2cm
Giá: 65.000đ
NHÍP CẮM CÂY
Giá: 65.000đ
TIÊU THẢO ĐỎ
Giá: 5.000đ
TIÊU THẢO XANH
Giá: 5.000đ
XƯƠNG CÁ SÁNG
Giá: 15.000đ
SỎI 3 MÀU
Giá: 65.000đ
TÉP ĐỎ - TÉP RC
Giá: 7.000đ
ÓC NERITA - ỐC ĂN RÊU
Giá: 4.000đ
ỐC HELENA- ỐC ĂN ỐC
Giá: 6.000đ
RAU THƠM
Giá: 35.000đ
TRÂN CHÂU NGỌC TRAI
Giá: 50.000đ
NGƯU MAO CHIÊN
Giá: 30.000đ
RÊU MINI TAIWAN
Giá: 200.000đ
CỎ LÚA - CỎ TRANH
Giá: 10.000đ
LA HÁN XANH
Giá: 10.000đ
LA HÁN ĐỎ
Giá: 10.000đ
HOÀNG THÁI DƯƠNG
Giá: 10.000đ
MÓNG TAY - VẢY ỐC - LỆ NHI
Giá: 10.000đ
HẸ THẲNG
Giá: 10.000đ
SÚNG XÁC PHÁO - SÚNG ĐỎ
Giá: 15.000đ
LŨA TRÀ RỪNG
Giá: Liên hệ
THÔNG KIM - DỪA GAI
Giá: 10.000đ
TIỂU BẢO THÁP
Giá: 10.000đ
lũa gốc tự nhiên
Giá: Liên hệ
XƯƠNG CHÙM
Giá: 120.000đ
THIẾT KẾ HỒ HÀI SÀN
Giá: Liên hệ
THANH HỒ ĐIỆP
Giá: 10.000đ
Thiết kế hồ thủy sinh
Giá: Liên hệ
TRÂN CHÂU LÁ TRÒN
Giá: 10.000đ
NGỖ TÍM
Giá: 10.000đ
HỒNG NHỎ
Giá: 10.000đ
BÁ VĂN HƯƠNG CAM
Giá: 10.000đ
THỦY CÚC
Giá: 10.000đ
ĐẠI BẢO THÁP
Giá: 15.000đ
CỎ NHẬT
Giá: 15.000đ

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

LIỄU RĂNG CƯA

Chọn xem

LIỄU RĂNG CƯA
LIỄU RĂNG CƯA
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Giá bán : 10k / Ngọn
Mã: LIỄU RĂNG CƯA
Giá: 10.000đ
RAU MÁ DÙ - SEN DÙ LÙN

Chọn xem

RAU MÁ DÙ - SEN DÙ LÙN
RAU MÁ DÙ - SEN DÙ LÙN
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: RAU MÁ DÙ - SEN DÙ LÙN
Giá: 10.000đ
HUYẾT ĐỎ - LÁ ỚT

Chọn xem

HUYẾT ĐỎ - LÁ ỚT
HUYẾT ĐỎ - LÁ ỚT
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: HUYẾT ĐỎ - LÁ ỚT
Giá: 10.000đ
TRÂN CHÂU 3 LÁ

Chọn xem

TRÂN CHÂU 3 LÁ
TRÂN CHÂU 3 LÁ
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: TRÂN CHÂU 3 LÁ
Giá: 10.000đ
VẢY ỐC CAM

Chọn xem

VẢY ỐC CAM
VẢY ỐC CAM
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: VẢY ỐC CAM
Giá: 10.000đ
DÂY LĂNG MUỖNG

Chọn xem

DÂY LĂNG MUỖNG
DÂY LĂNG MUỖNG
Giá: 10.000đ
Mô tả:
âfâfàhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...
Mã: DÂY LĂNG MUỖNG
Giá: 10.000đ
RAU RĂM

Chọn xem

RAU RĂM
RAU RĂM
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: RAU RĂM
Giá: 10.000đ
HẸ CHUỐI

Chọn xem

HẸ CHUỐI
HẸ CHUỐI
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: HẸ CHUỐI
Giá: 10.000đ
ĐẠI LIỂU

Chọn xem

ĐẠI LIỂU
ĐẠI LIỂU
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: ĐẠI LIỂU
Giá: 10.000đ
TRÂN CHÂU NHẬT

Chọn xem

TRÂN CHÂU NHẬT
TRÂN CHÂU NHẬT
Giá: 30.000đ
Mô tả:
Mã: TRÂN CHÂU NHẬT
Giá: 30.000đ
CỎ ĐỎ

Chọn xem

CỎ ĐỎ
CỎ ĐỎ
Giá: 30.000đ
Mô tả:
Mã: CỎ ĐỎ
Giá: 30.000đ
ĐÀN THẢO

Chọn xem

ĐÀN THẢO
ĐÀN THẢO
Giá: 25.000đ
Mô tả:
Mã: ĐÀN THẢO
Giá: 25.000đ
RÊU MINI TAIWAN

Chọn xem

RÊU MINI TAIWAN
RÊU MINI TAIWAN
Giá: 200.000đ
Mô tả:
Giá bán: 200.000 / 1 gr (Số lượng lớn giá...
Mã: RÊU MINI TAIWAN
Giá: 200.000đ
LIỄU GAI

Chọn xem

LIỄU GAI
LIỄU GAI
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: LIỄU GAI
Giá: 10.000đ
ROTOLA  Đỏ - Vảy ốc đỏ

Chọn xem

ROTOLA  Đỏ - Vảy ốc đỏ
ROTOLA Đỏ - Vảy ốc đ...
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: ROTOLA Đỏ - Vảy ốc đỏ
Giá: 10.000đ
LIỄU THƠM

Chọn xem

LIỄU THƠM
LIỄU THƠM
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: LIỄU THƠM
Giá: 10.000đ
HỒNG LIỄU

Chọn xem

HỒNG LIỄU
HỒNG LIỄU
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: HỒNG LIỄU
Giá: 10.000đ
HOÀNG QUANG THẢO

Chọn xem

HOÀNG QUANG THẢO
HOÀNG QUANG THẢO
Giá: 15.000đ
Mô tả:
Mã: HOÀNG QUANG THẢO
Giá: 15.000đ
DỪA NHẬT - BÁCH DIỆP THẢO - DỪA SING - HỔ VĨ

Chọn xem

DỪA NHẬT - BÁCH DIỆP THẢO - DỪA SING - HỔ VĨ
DỪA NHẬT - BÁCH DIỆP THẢO...
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: DỪA NHẬT - BÁCH DIỆP THẢO - DỪA SING - HỔ VĨ
Giá: 10.000đ
CỎ THÌA TIỂU

Chọn xem

CỎ THÌA TIỂU
CỎ THÌA TIỂU
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: CỎ THÌA TIỂU
Giá: 10.000đ
CỎ ĐẦU BẠC - BẠC ĐẦU BÔNG

Chọn xem

CỎ ĐẦU BẠC - BẠC ĐẦU BÔNG
CỎ ĐẦU BẠC - BẠC ĐẦU...
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: CỎ ĐẦU BẠC - BẠC ĐẦU BÔNG
Giá: 10.000đ
LA HÁN SAO - RONG ĐUÔI CHÓ

Chọn xem

LA HÁN SAO - RONG ĐUÔI CHÓ
LA HÁN SAO - RONG ĐUÔI CHÓ
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: LA HÁN SAO - RONG ĐUÔI CHÓ
Giá: 10.000đ
CHỒN ĐỎ

Chọn xem

CHỒN ĐỎ
CHỒN ĐỎ
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: CHỒN ĐỎ
Giá: 10.000đ
CHỈ XANH - LUÂN THẢO XANH

Chọn xem

CHỈ XANH - LUÂN THẢO XANH
CHỈ XANH - LUÂN THẢO XANH
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: CHỈ XANH - LUÂN THẢO XANH
Giá: 10.000đ
CHỈ ĐỎ - LUÂN THẢO ĐỎ

Chọn xem

CHỈ ĐỎ - LUÂN THẢO ĐỎ
CHỈ ĐỎ - LUÂN THẢO Đ...
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: CHỈ ĐỎ - LUÂN THẢO ĐỎ
Giá: 10.000đ
TÁO ĐỎ

Chọn xem

TÁO ĐỎ
TÁO ĐỎ
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: TÁO ĐỎ
Giá: 10.000đ
SÚNG HUYẾT

Chọn xem

SÚNG HUYẾT
SÚNG HUYẾT
Giá: 15.000đ
Mô tả:
Mã: SÚNG HUYẾT
Giá: 15.000đ
SUNSET

Chọn xem

SUNSET
SUNSET
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: SUNSET
Giá: 10.000đ
THÁI DƯƠNG XOẮN

Chọn xem

THÁI DƯƠNG XOẮN
THÁI DƯƠNG XOẮN
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: THÁI DƯƠNG XOẮN
Giá: 10.000đ
TRÂN CHÂU CAO

Chọn xem

TRÂN CHÂU CAO
TRÂN CHÂU CAO
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: TRÂN CHÂU CAO
Giá: 10.000đ
LŨA LINH SAM

Chọn xem

LŨA LINH SAM
LŨA LINH SAM
Giá: 50.000đ
Mô tả:
gỗ lũa linh sam là một loại lũa chắc, chìm...
Mã: LŨA LINH SAM
Giá: 50.000đ
THIẾT KẾ HỒ HÀI SÀN

Chọn xem

THIẾT KẾ HỒ HÀI SÀN
THIẾT KẾ HỒ HÀI SÀN
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Mã: THIẾT KẾ HỒ HÀI SÀN
Giá: Liên hệ
Thiết kế hồ thủy sinh

Chọn xem

Thiết kế hồ thủy sinh
Thiết kế hồ thủy sinh
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Mã: Thiết kế hồ thủy sinh
Giá: Liên hệ
TRẦU XANH- LÁ TRẦU

Chọn xem

TRẦU XANH- LÁ TRẦU
TRẦU XANH- LÁ TRẦU
Giá: 30.000đ
Mô tả:
Mã: TRẦU XANH- LÁ TRẦU
Giá: 30.000đ
HẸ XOẮN

Chọn xem

HẸ XOẮN
HẸ XOẮN
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: HẸ XOẮN
Giá: 10.000đ
ĐUÔI PHỤNG

Chọn xem

ĐUÔI PHỤNG
ĐUÔI PHỤNG
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: ĐUÔI PHỤNG
Giá: 10.000đ
LIỄU ĐỎ - HUYẾT TÂM LAN

Chọn xem

LIỄU ĐỎ - HUYẾT TÂM LAN
LIỄU ĐỎ - HUYẾT TÂM LA...
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: LIỄU ĐỎ - HUYẾT TÂM LAN
Giá: 10.000đ
HỒNG HỒ ĐIỆP

Chọn xem

HỒNG HỒ ĐIỆP
HỒNG HỒ ĐIỆP
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: HỒNG HỒ ĐIỆP
Giá: 10.000đ
CỎ THÌA ĐẠI - CỎ VOI

Chọn xem

CỎ THÌA ĐẠI - CỎ VOI
CỎ THÌA ĐẠI - CỎ VOI
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: CỎ THÌA ĐẠI - CỎ VOI
Giá: 10.000đ
CỎ NHẬT

Chọn xem

CỎ NHẬT
CỎ NHẬT
Giá: 15.000đ
Mô tả:
Mã: CỎ NHẬT
Giá: 15.000đ
BÁ VĂN HƯƠNG XANH

Chọn xem

BÁ VĂN HƯƠNG XANH
BÁ VĂN HƯƠNG XANH
Giá: 10.000đ
Mô tả:
Mã: BÁ VĂN HƯƠNG XANH
Giá: 10.000đ