Lượt xem: 11434

TIỂU TRÚC DIỆP - THỦY TRÚC - ĐẠI TRÚC TIẾT THẢO - CỎ SAO - Heteranthera zosterifolia

Mã sản phẩm : 1469587855

15.000đ
Số lượng:

  Cây thủy sinh - Heteranthera zosterifolia - Đại Trúc Tiết Thảo - 大竹節草 - Dà zhújié cǎo - Tiểu Trúc Diệp, Thủy Trúc
   

   

  Tên khác: Tiểu Trúc Diệp, Thủy Trúc, Đại Trúc Tiết Thảo, Cỏ Sao
  Nguồn gốc: Nam Mỹ
  Dạng cây: Ngọn, cắt cắm
  Tốc độ phát triển: Nhanh
  Chiều cao:   30 cm - 50 cm
  Tán rộng:   10 cm - 15 cm
  Nhu cầu ánh sáng:   0.25 Watt trên 1 lít
  Nhu cầu C02: 3-5 mg mỗi lít

  Heteranthera zosterifolia - Đại Trúc Tiết Thảo - 大竹節草 - Dà zhújié cǎo là một loại cây cực đẹp có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Cây có hình thái mọc khá thú vị, các nhánh mọc thẳng ra từ ngọn thành nhiều nhánh. Ngọn có thể dài từ 30 - 50cm và cao từ 6 - 12cm. Trong môi trường ánh sáng mạnh, cây có màu sắc tươi xanh rất đẹp. Nên chú ý cắt tỉa kẻo các cây ở dưới thiếu sáng và không có màu xanh sáng.