Lũa hải sơn quỳ 2kg

  07/09/2019    Lượt xem : 7444    Giá : 240.000đ

1 phần 2kg Với nhiều gốc rễ và nhánh cây uốn lượn lũa Hải Sơn Quỳ đang được rất yêu thích và sử dụng rộng rãi . Hầu như tất cả người chơi thủy sinh hiện tại đều đa số thích sử dụng lũa Hải Sơn Quỳ