Lượt xem: 7377

Lũa hải sơn quỳ 2kg

Mã sản phẩm : 1567870239

1 phần 2kg Với nhiều gốc rễ và nhánh cây uốn lượn lũa Hải Sơn Quỳ đang được rất yêu thích và sử dụng rộng rãi . Hầu như tất cả người chơi thủy sinh hiện tại đều đa số thích sử dụng lũa Hải Sơn Quỳ

240.000đ
Số lượng: